KRS: 0000614334 NIP: 779-244-1900 REGON: 36426738500000 Nr konta: 68 10 50 1520 1000 0090 3091 7562
0

O Fundacji Czerwone Serduszko

Nasza Fundacja powstała by przełamywać bariery oraz problemy jakie pojawiają się w życiu codziennym osób niepełnosprawnych, chorych jak i biednych. Każdego dnia nasze działania kierujemy w stronę osób potrzebujących. Szukamy nowych pomysłów, by dawno zapomniany uśmiech, pojawił się ponownie na twarzach naszych podopiecznych. Aktualnie pod swoimi skrzydłami mamy 7 wspaniałych podopiecznych, o których więcej można się dowiedzieć w zakładce "Nasi podopieczni"

Cele Fundacji Czerwone Serduszko:

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Pomoc osobom biednym i chorym
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym